Thai Hoa(タイ・ホア)のプロフィールと出演作品

Thai Hoa(タイ・ホア)

ベトナム人俳優タイホア

タイ・ホア。本名ホー・タイ・ホア(Hồ Thái Hòa)。1974年8月10日生まれ。ホーチミン市出身。映画俳優・コメディアン・舞台俳優・劇作家・演出家。1998年から俳優として活動。機知に富んだ演技で人気を集める。

越僑の映画監督チャーリー・グエン(Charlie Nguyễn)作品に多数出演し大ヒットを飛ばす。「Để Mai tính」(2010年)、「Long Ruồi」(2011年)、「Cưới ngay kẻo lỡ」(2012年)、「Tèo em」(2013年)、「Để mai tính 2」(2014年)など。

2004年に女性コメディアンのカット・フオン(Cát Phượng)と結婚、2006年に離婚。2012年に11歳年下の一般女性のホン・トゥー(Hồng Thu)と再婚。

出演作品一覧

公開 出演作品 役名
1998 Những đứa con thành phố|映画 ザウ・バップ(Râu Bắp)
2002 Lục Vân Tiên|歴史ドラマ 警備員
2006 Dưới cờ đại nghĩa|歴史ドラマ バー・ニョー(Ba Nhỏ)
2007 Võ lâm truyền kỳ(A Legend Of Swordsman Online)|映画 軍人役
2009 14 Ngày Phép(14 Days)|映画 ラム(Lâm)
2009 Huyền thoại bất tử(The Legend Is Alive)|映画 ナム(Nam)
2010 Để Mai tính(Fool for Love)|映画 ホイ(Hội)
2011 Long Ruồi(Saigon’s Gangster Long Ruoi)|映画 テオ(Tèo)/ロン・ズオイ(Long Ruồi)
2012 Cưới ngay kẻo lỡ(Love Puzzle)|映画 ビック・チャム(Bích Trâm)/フン(Hùng)
2012 Lấy chồng người ta(In the Name of Love)|映画 リン(Linh)
2012 Làn môi trong mưa|テレビドラマ ズン(Dũng)
2013 Bụi đời Chợ Lớn(Chinatown)|映画※未公開 警察官役
2013 Lửa Phật(Once Upon a Time in Vietnam|映画 ヒエン(Hiền)
2013 Tèo em(Young Teo)|映画 テオ・エム(Tèo Em)
2014 Quả tim máu(Vengeful Heart)|映画 クー・フー(Cu Hù)
2014 Mộng ước vẫn còn đây|テレビドラマ リー・フォー(Lý Phò)
2014 Cuộc chiến quý ông|テレビドラマ ソン(Sơn)
2014 Để mai tính 2(Let Hoi Decide)|映画 ホイ(Hội)
2014 Cha rơi|テレビドラマ
2014 Tình cù lần|テレビドラマ クー・ラン(Cù Lần)
2015 Mắt lụa|テレビドラマ
2016 Vòng tròn tội lỗi|テレビドラマ ナム・ホア(Năm Hòa)
2016 Fan cuồng|映画 タイ・ロッカー
2016 Vệ Sĩ Sài Gòn(Saigon Bodyguards)|映画 ビエン(Viên)
2017 Bến nước 13|テレビドラマ オン・チー(Ông Trí)
2017 Sống trong bóng đêm|テレビドラマ ロー(Lô)